Връщане на данъци

ВЪЗСТАНОВЕТЕ ДАНЪЦИТЕ, КОИТО СТЕ ПЛАТИЛИ ПРЕЗ ЛЯТОТО ЧРЕЗ НАС!

САМО НИЕ ПОЛЗВАМЕ СЕРТИФИЦИРАН ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛ В САЩ
ЗА ДА СТЕ СПОКОЙНИ, ЧЕ СЕ СПАЗВАТ ВСИЧКИ ЗАКОНОВИ ПРОЦЕДУРИ

Всички знаем, че като погледнем чековете си има едни колонки на удържани данъци и едни парички, които сме заработили, но не сме получили. Е, време е за добра новина -  част от тези пари са Ваши и ние можем да Ви ги възстановим.  Най-често ще успеем да Ви върнем до около 100 % (в някои случаи) от тези пари. Ние ще го направим по-бързо от всички останали. Ще Ви удържим по - малко пари за услугата. Ще Ви предложим най - доброто обслужване.

Всяко лице, което е участвало в трудово правоотношение на територията на USA е длъжно да подаде данъчна декларация за периода, както и да внесе дължимия данък в в хазната. Това се отнася за всички лица пребиваващи в USA, независимо от вида на техния работен статус (вида на визата). В случаите когато лицето получава възнаграждението си от своя работодател, данъците се удържат авансово и в последствие, в зависимост от техният вид. се внасят в съответното ведомство. След приключване на фискалната година данъчните служители разглеждат подадената данъчна декларация и преценяват в какъв законен размер може да възстановят авансово платеният данък.

Federal Tax

Федералният данък е еднакъв по размер във всички щати на USA. Неговият размер се приема ежегодно от конгреса и е съобразен с общата фискална политика на държавата. Този вид данък е задължителен за всички физически и юредически лица извършващи дейност на територията на USA. Всички дейности, свързани с федералния данък, се извършват от единна данъчна администрация (IRS). Събиранията и плащанията по този данък се извършват от федералния бюджет.

State Tax

Този данък е различен за всеки отделен щат. В повечето случай щатският данък е с по-нисък размер от федералния. Има и щати, в които не се дължи щатски данък (Аляска). Ставката за този вид налог се определя от законодателния орган на всеки отделен щат. Щатският данък е задължителен за всички, независимо от техния статус на пребиваване в USA.

Social Security & Medicare Tax

Този вид такси са така наречените социални и медицински осигуровки. Приходите от тях постъпват във федералният бюджет, като техният размер е еднакъв за всички щати. Тези два вида данъци са задължителни за всички, освен чужденците със студентски статус. В някои случаи този вид удръжки биват наричани "FICA". Възстановяването им е бавно и тромаво и често отнема повече от година.

Local Tax

Размера на този вид данъци се определя от местния административен орган. Тези налози са невъзвръщаеми (освен от New York).

 

В продължение на дълги години, общият подход за попълване на данъчните декларации беше сходен между фирмите, които ги попълват и различните специалисти и просто запознати с процедурата и документацията хора. Този подход представлява: попълване на данъчната декларация с използването на така наречени „Командировъчни Разходи“ с оглед на това, че студентите са временно в САЩ ,а след това се връщат в България, където е постоянният им дом. Към тях се добавяше необлагаемия минимум, който понастоящем е намален на 4,000 долара. 

По този начин сумата, която е заработена, е равна на сумата , която разходена, плюс необлагаем минимум и данък не се дължи -т..е. възстановими са всички удържани данъци. В контекста на данъчното законодателство в Америка, за да имаш право на командировъчни разходи трябва да си далеч от своя Tax Home (Или данъчния си дом). По закон, за да ви се полагат командировъчни разходи: трябва да сте работили преди и след бригадата в БГ и трябва да сте дублирали квартирата си (т.е. да сте плащали квартира, докато сте в БГ). Дори тези условия да са изпълнени, не е ясно какви документи IRS биха приели като доказателство,  с оглед на това, че нищо не биха разбрали от БГ документи и могат да заявят , че не разбират, но са готови да го обсъдите в съда. 
До този момент по презумпция в данъчните декларации се приемаше и попълваше, че Tax home е България и се прилагаше командировъчния разход за получаване на 100% рифънд. Случайно или не, след дълги злоупотреби на лидер във възстановяването на данъците (понастоящем фирмата е закрита), данъчните обърнаха особено внимание на Work and travel данъкоплатците и започна по-мащабни одити. Към момента се забелязват многократни оспорвания на Tax Home и съответно на командировъчните разходи, поради което повечето фирми преминаха на подаване на данъчната декларация без прилагането на Business Expenses (командировъчни разходи) и съответно възстановимите данъци паднаха. 

И ето няколко ключови момента: 

- могат да ви се възстановят всички данъци, но съществува възможност да попаднете под одит, в който IRS оспорва Tax Home-а ви. Това може да се случи със задна дата - 3 и повече години назад. Факт е , че IRS са understaffed и нямат ресурсите да проверяват повсеместно. Факт е, че ако има такава проверка ще е интересно да чуете телефонно обаждане от фирмата, с която сте подавали документите си за връщане на данъци, и думите: "ами оказа се, че тука дължиш едни пари, можем да подхванем кореспонденцията , но ще струва още пари, освен тези , които трябва да върнеш..." т.е. малко вероятно е да бъдете уведомени, че сте под одит, особено, ако фирмата вече не съществува. Кореспонденцията с IRS се води на хартия , чрез писма и за всяко писмо те имат 30 дневен срок да отговорят, така че нещата се протакат с безброй месеци.

- могат да ви с възстановят част от данъците, ако данъчната декларация е попълнена според последните тенденции (без приложени командировъчни разходи), а само с приложен необлагаем минимум.

- могат да се получат и повече пари, отколкото си платил, ако нарушиш законите и попълниш данъчна декларация на резидент и поискаш социални помощи заради ниската си годишна заработка.

Вие знаете ли как е подадена вашата декларация ?