Американското посолство за WAT

Американското посолство промотира Work and Travel програмата със следния флайер:

Прочети повече