Процедура по записване

За да се запишете със Сенчъри трябва само да сте:

  1. студенти редовно обучение с добър студентски статус
  2. с основни познания по английски език
  3. да сте заредени с мотивация и авантюризъм 🙂

Стъпките, които трябва да изминете са:

  • След първоначалните срещи с нас Вие ще бъдете запознати с актуалните промоции и свободни позиции, а ние ще добием представа от Вас чрез Вашето CV и предварителен няколко минутен разговор за установяване на нивото на английски език.
  • Следва избор на оферта , записване с набор документи, подписване на договор за услугата и внасяне на първите $100 от таксата.
  • Координира се интервю с работодателя (за което се прави предварителна подготовка), подготвят се документите за спонсора, прави се останалата част от плащането по програмата.
  • Февруари - Март се плаща визата и се координира интервю за виза. Извършва се подготовка за интервюто.
  • Април се явявате за виза и се заплаща самолетен билет.
  • Май се прави последна ориентация.
  • Заминаване - края на май, началото на Юни (според офертата).