Промоция

Завръщащи се клиенти a.k.a. returners


Всеки наш бивш клиент се ползва освен с нашето приятелство и с допълнителни преференции, а именно – отстъпки до 100 $. Бившите ни клиенти са гръбнака на нашия маркетинг и ние разчитаме много на тях.