Промоция

Първокурсници и Второкурсници


Всеки първокурсник и второкурсник получава допълнителна отстъпка. Ние гледаме дългосрочно на нашия бизнес и виждаме във всеки такъв клиент допълнителен потенциал. Ние ще му дадем такава цена, наред с добрата оферта и обслужване, че да сме сигурни, че ще бъде наш клиент, заедно с приятелите си многократно.
За да се възползвате от тази промоция трябва да имате добър студентски статут и да не сте прекъсвали образованието си като процес.