Обучение за спасители

Предлагаме Обучение и сeртифициране в American Red Cross Lifeguarding от пълноправни инструктори с международен опит и дългогодишен стаж.

Курсовете са приятни и интересни, повечето хора с обща плувна култура се справят без проблем с нормативите. Разбира се няколко тренировки за влизане във форма са почти задължителни.

  • 3-дневен курс за спасители по всички стандарти на Американски Червен Кръст.
  • Сертификат за Lifeguarding и сертификат за CPR (валидни за 2 години).

Физически Изисквания (Нормативи)

  • 300 метра плуване

Кандидатите могат да използват кроул и бруст. Плуване по гръб НЕ Е позволено. Може да се използва предимно предпочитания от кандидата стил на плуване, но трябва да се демонстрират умения и в двата стила. Плувни очила са позволени.

  • Изваждане на 5кг тежест от дълбочина 2.10м
  • Стоене 2 мин в дълбока вода с ръце под мишниците

След покриване на нормативи следва тридневно обучение с видоматериали, практически занимания върху манекени и полгане на тест и се получава валиден сертификат за басейн, който дава възможност за работа във всяка американска фирма или хотел.

Снимки от обученията