Въпроси

Продължителността на програмата Work&Travel, както и на J-1 визата е общо 5 месеца, от които 4 месеца можете легално да работите и 1 месец да пътувате в САЩ. След изтичане на визата J-1 и съответно след приключване на програмата Work&Travel всеки студент трябва да се върне в България.

Като участник в програмата Work & Travel Вие имате здравна осигуровка, която Ви дава право да ползвате пакет от здравни услуги. Застрахователната компания ще възстанови платената сума по здравната услуга след предявяване на иск от застрахования и представяне на фактура. Предварително ще получите точна информация за застрахователната полица. Моля, запознайте се с нея и с процедурите, които трябва да следвате при ползването й, преди заминаването си. Медицинската застраховка НЕ включва зъбни и очни прегледи!

“J1” визата ви дава възможност да работите втора работа. За ваша информация допустимият минимум е $ 5,15 на час. Обичайното заплащане варира между $ 6-9 на час. (Вие може да получавате и $ 2,77 на час, ако работите като сервитьор, но тогава възнаграждението Ви ще се оформя, като към твърдото заплащане се прибавят и бакшишите.)

Преди започване на работа работодателят ще Ви помоли да попълните формата W-4 /Employee's Withholding Allowence Certificate/. На базата на информацията, посочена в нея, ще се определи размерът на данъците, които трябва да Ви се удържат. Ако не попълните правилно формата, в последствие може да платите данъци в по-голям размер. Всеки път, когато сменяте работодател или имате повече от една работа, ще трябва да попълвате нова W-4 форма. Работейки в САЩ, Вие ще сте задължен да плащате данъци, но като участник в програмата Work & Travel ще бъдете освободени от някои от тях. Данъчните регулации и размерът на данъчното облагане на всеки щат са различни. Преди заминаването имате възможност да се консултирате с работодателя си относно данъчната политика. Най-често Ви се удържат 12-15% от възнаграждението, за които след завършване на счетоводната година в САЩ имате право да кандидатствате за възстановяване.

Получавате W-2 форма, с която форма можете да кандидатствате за възстановяване на “Federal” и “State Tax”. Изпращаме запитване до Certified Public Accountant в Америка за конкретна калкулация по случая Ви. Получавате копие от попълнената си данъчна декларация.

CULTURAL EXCHANGE NETWORK (CENET) е неправителствена организация, чиято цел е да подпомага младите хора в придобиването на знания и умения, в запознаването им с различен тип култура, работа и мислене. Основана през 1993 година, CENET е една от водещите в света организации, които предлагат международни обменни програми. За българските студенти това са: Work and Travel USA, Internship USA и Professional Career Training USA.

Пристигайки в САЩ, Вие ще сте длъжен да си извадите Social Security Card. Този документ и DS-2019 Ви дават правото на легална работа в САЩ. Вашият Social Security Number е основно средство за идентифициране и проследяване от страна на Американското правителство на постъпленията в данъчната хазна. Информация за най-близкия до Вас Social Security Office можете да получите на безплатен телефон 1-888-722-1213 или в Интернет на адрес www.ssa.gov

При кандидатстване за Social Security Card трябва да представите следните документи:
• писма "Dear Social Security Office" и "Dear Employer", предоставени Ви по време на ориентацията;
• формуляр DS-2019;
• международен паспорт с J-1 виза и I-94;
участници, чиито международни паспорти са издадени преди по-малко от една година от началото на програмата, трябва да носят алтернативен документ за самоличност, издаден преди повече от година.

Процесът по издаване на Social Security Card може да отнеме от 2 седмици до 1 месец в зависимост от офиса, в който сте кандидатствали

Във връзка с новите разпоредби на правителството на САЩ, засягащи правилата за сигурност, всички участници по програмата са длъжни да се регистрират в специално разработена електронна система, наречена SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System). Тя се поддържа от Службата по имиграционните въпроси и натурализация (International and Naturalization Service) и е създадена с цел да се поддържа база данни с актуална и точна информация за всички студенти. Ще сте длъжни да информирате CIEE на сайта www.mysevis.com във всеки един от следните случаи: След пристигане в САЩ - До 20 дни от началната дата, посочена в поле 3 на DS-2019
• При смяна на адрес - до 7 дни след преместването на друг адрес
• Молба за смяна на работодател - Преди да напуснете предишната си работа (предварително трябва да сте получили разрешение от CIEE)
• Ако Ви уволнят или Ви позволят да напуснете работа - Веднага
• Ако решите да прекъснете участието си по програмата и да се приберете по-рано

Важно: - Разпоредбите на правителството на САЩ и изискванията към участниците по програмата Work & Travel подлежат на промяна преди и по време на програмата.