За нас

Янислава Илиева

Мениджър Програми

Мениджър програми, завършила Икономически Университет Варна, работила по различни програми в САЩ от 2009 до 2017 година, последната от които като мениджър на департамент.