YTH0008游艇会有限责任公司

鹧鸪天·重阳

发布于 2022-10-16 16:23 阅读 24

(一)

自有儿孙肯报恩,奉将福祜画桃源。
金风送爽流霞伴,步伐雄威骏马奔。
承快乐,惜黄昏,炳煌天地梦犹存。
无忧无虑无招恙,多景多光多宝盆。

(二)

似此人生鹤寿贪,心宽体健笑江南。
栽花种树云华饮,设宴烹肴俗话谈。
梅蕊放,菊香含,万千佳梦梦犹甜。
前行愿做重阳客,待老颐和死也甘!
(李少华)

分享